Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Alzheimerin taudin esiintyvyys lisääntyy iän myötä ja kaikissa ikäryhmissä se on yleisempi naisilla kuin miehillä.

Alzheimerin tauti alkaa muistihäiriöillä ja ensimmäisiä oireita ovat mieleen painamisen heikentyminen ja uuden oppimisen vaikeutuminen. Käytännössä tämä saattaa ilmetä esimerkiksi vaikeutena muistaa uusia nimiä tai sovittuja asioita, käyttöesineiden hukkaamisena ja vaikeutena liikkua erityisesti vieraassa ympäristössä. Lähimuisti heikkenee ja asiat ja asioiden tapahtumajärjestys menevät helposti sekaisin.

Taudin edetessä toimintakyky ja sairauden tunne heikkenevät. Sairastunut tarvitsee yhä enemmän apua arjen toiminnoissa. Tautiin saattaa liittyä mm. hahmottamisen, kielellisiä ja kätevyyden vaikeuksia. Näiden seurauksena ajan ja paikan taju heikkenee, puheen tuottaminen ja ymmärtäminen vaikeutuu sekä kyky käyttää erilaisia välineitä heikkenee. Sairastuneen persoonallisuus ja sosiaaliset kyvyt saattavat silti olla suhteellisen hyvin säilyneitä. Useimmilla ilmenee taudin jossain vaiheessa käytösoireita.

Lähde: www.muistiliitto.fi