Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Dagverksamhet

Måndag
Tisdag
Torsdag
kl. 11-15.00Gruppverksamhet för personer med nedsatt minnesfunktion
I verksamheten ingår skjuts med invataxi tillsammans med en i personalen, lunch och kaffe samt meningsfull sysselsättning i stimulerande miljö.
I verksamheten ingår även hemtransport med invataxi. Dagverksamheten är kostnadsfri, man betalar endast för lunch, kaffe och färdtjänst till självkostnadspris. Fakturering sker en gång per månad.

Onsdagkl. 13-15.00Förebyggande verksamhet för äldre ”Solrosorna”
Verksamheten sker i samarbete med Röda Korset, träna-träffas-trivas. Verksamheten innefattar anpassad fysisk aktivitet i form av uppvärmning, sittdans och styrketräning.

En gång i månadenAnhörigstödgrupp
En gång i månaden ordnas en anhörigstödgrupp där man träffas och byter tankar, erfarenheter och åsikter med andra i liknande situation.