Muistiluotsi på Facebook
Suomeksi På Svenska

Välkommen till Österbottens Minneslots!

Österbottens Minneslots svenskspråkiga verksamhet våren 2019 hittar du här: osterbottens-minneslots-varen2019.pdf

Färgstund på Kuntsi i början på maj. Mer information: fargstund-pa-kuntsi-varen-2019.pdf

Expert- och stödcenter Österbottens Minneslots

Muistiliitto ry - Alzheimer Centralförbundet rf är en folkhälso-, patient- och anhörigorganisation som grundades år 1988. Centralförbundet har 44 lokala minnes-, Alzheimer- och demensföreningar på olika håll i Finland.

Centralförbundets medlemsföreningar upprätthåller expert- och stödcentra, Minneslotsar, på landskapsnivå. Det finns 18 expert- och stödcentra, Minneslotsar, i Finland. De fungerar enligt gemensamma verksamhetsprinciper och bildar ett landsomfattande nätverk. Minneslotsarna finansieras av STEA.

I Österbotten har Alzheimer Centralförbundet rf fem medlemsföreningar. Minneslotsen i landskapet Österbotten upprätthålls av Vaasan seudun Muistiyhdistys ry. I samarbete med de övriga minnes- och demensföreningarna i landskapet arbetar Expert- och stödcentret Österbottens Minneslots för att utveckla verksamhet som berör vardagen för de minnesjuka och deras anhöriga.

Klicka på nedanstående rutor och bekanta dig med Minnesföreningen och dess verksamhet i regionen. Tveka inte att ta kontakt med din lokala minnesförening!

stea

Österbottens minnes- och demensföreningar: