Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Jos olet muistisairaan läheinen

Sairastunutta kannattaa tukea liikkumaan ja tekemään niitä asioita, jotka tuovat hänelle mielihyvää ja mahdollistavat onnistumisen kokemuksia. Yhdessäolo, läheisyys ja huumori ovat asioita, jotka auttavat jaksamaan ja kohtaamaan etenevän muistisairauden. Liikunta, säännöllinen ja monipuolinen ruoka sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito ovat sairastuneelle tärkeitä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Näissä asioissa läheinen voi toimia kannustajana ja motivoijana.

Sairastunutta kannattaa rohkaista tekemään viikkosuunnitelmia, jonka avulla arkeen saadaan sopivasti liikuntaa, virikkeitä ja lepoa. Viikkosuunnitelma ryhmittää viikkoa ja auttaa myös ajan hahmottamisessa toimien muistin apuvälineenä.

Muistisairaus muuttaa perheen sisäisiä rooleja ja vastuusuhteita. Sairastuminen voi vaikeuttaa vuorovaikutusta perheen sisällä ja myös sosiaaliset suhteet ystäviin ja tuttaviin saattavat muuttua. Joku ystävistä saattaa jopa jättää yhteydenpidon kokonaan. Muistisairauksien kohdalla me kaikki yhdessä teemme asennemuutosta ja on hyvä kertoa rohkeasti sairastavansa muistisairautta, joka vaikuttaa vähitellen toimintakykyyn. Ystäville ja tuttaville voi myös antaa esitteitä luettavaksi, koska muistisairauksista, erityisesti hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista, on viime vuosina tullut runsaasti uutta tietoa.

Jotta jaksaisi tukea sairastunutta, perheen jäsenten täytyy pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan. Puolison tai muun läheisen ihmisen sairastuminen etenevään muistisairauteen herättää monia tunteita. Tunteiden käsitteleminen ja hyväksyminen on tärkeä osa sopeutumisprosessia uuteen elämäntilanteeseen. Olisi hyvä, että näistä tunteista voisi puhua jonkun kanssa. Monet ovat löytäneet apua vertaistukiryhmästä, jossa samassa tilanteessa olevat ihmiset vaihtavat kokemuksiaan ja vinkkejä arjen tilanteisiin.

Lähde: www.muistiliitto.fi