Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Jos olet sairastunut muistisairauteen

Kontakti hoitavaan lääkäriin on sairauden alussa tärkeä, jotta saadaan muistisairauden oireisiin tarkoitettu lääkitys ja mahdollisten muiden sairauksien hoito hyvään tasapainoon. Diagnoosin tehneestä yksiköistä ohjataan ensitietoon sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutuksesta sekä sosiaaliturvasta. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään vuosittain muutamia. Mikäli alueellanne ei ole järjestetty ensitieto- tai sopeutumisvalmennustoimintaa, kannattaa ottaa yhteyttä Muistiliittoon tai asuinpaikkaa lähinnä olevaan muisti- tai dementiayhdistykseen ja pyytää sieltä lisätietoa sairaudesta.

Useimmissa kunnissa toimii muistineuvojia tai –hoitajia joiden yhteystietoja kannattaa kysyä hoitavalta lääkäriltä. Neuvoja voi kysyä esimerkiksi sairauden oireisiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Ammattilaiselta voi saada henkistä tukea sairauden muuttamassa elämäntilanteessa.

Kuntoutussuunnitelma on yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa laadittu henkilökohtainen suunnitelma, johon on kirjattu minkälaisten palvelujen avulla ja millaisella omalla toiminnalla voi tukea toimintakyvyn säilymistä ja kuntoutumista. Omalta lääkäriltä voi kysyä tarvittaessa mahdollisuutta saada fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, päiväkuntoutusta tai psykologista tukea.

Liikunta on tärkeää sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpidolle että henkiselle hyvinvoinnille. Jo parin viikon sisälläolo ja liikkumattomuus voi heikentää oleellisesti ikääntyvän ihmisen peruskuntoa. Kannattaa siis liikkua vähintään yhtä paljon kuin aikaisemminkin, päivittäin tai ainakin kolme kertaa viikossa vaihdellen esimerkiksi kävelyä, uintia, ohjattuun liikuntaan osallistumista tai vaikka pihatöitä. Toimintakyvyn säilymisen kannalta on tärkeää jatkaa mahdollisimman omannäköistä ja normaalia arkea. Mikäli arjen aktiivisuus on huomattavasti vähentynyt, kannattaa kirjata ylös asioita ja harrastuksia, joista nauttii ja joissa kokee itsensä hyödylliseksi. Itselle mielekkäiden asioiden avulla voi parhaiten pitää yllä toimintakykyään ja ne kannattaa liittää osaksi kuntoutus- tai viikkosuunnitelmaa.

Lähde: www.muistiliitto.fi