Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Mitä on kuntoutus muistisairauksissa?

Etenevät muistisairaudet pyritään diagnosoimaan nykyään sairauden varhaisessa vaiheessa. Sairastuminen muistisairauteen, kuten Alzheimerin tautiin, on kriisi joka vaatii sopeutumista sekä sairastuneelta että hänen läheisiltä ihmisiltään. Kuntoutuksella tarkoitetaan prosessia, jolla parannetaan sairastuneen mahdollisuuksia elää mahdollisimman mielekästä, aktiivista ja omannäköistä elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutus on mahdollista koko sairauden ajan ja kuntoutuksen avulla tuetaan sairastuneen toimintakykyä ja kotona asumisen jatkumista.

Jokaisella sairastuneella on oikeus kuntoutuspalveluihin hänen kotikunnastaan riippumatta. Kuntoutus on aina yksilöllinen prosessi ja perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuminen voi näkyä sairastuneen toimintakyvyn ja terveydentilan kohenemisena sekä elämänhallinnan ja mielekkyyden tunteen lisääntymisenä.

Kuntoutus muistisairauksissa on melko uutta ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö opettelee uutta asennetta muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Varhaisvaiheen sairastuneita diagnosoidaan tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Vuosittain Suomessa sairastuu yhteensä noin 13 000 ihmistä johonkin etenevään muistisairauteen.

Lähde: www.muistiliitto.fi