Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Muistisairauteen liittyviä turvallisuusriskejä

Muistisairauteen liittyviä turvallisuusriskejä

Muistisairas ihminen voi sairautensa eri vaiheissa kohdata erilaisia turvallisuusriskejä. Kaikki riskit eivät välttämättä koske kaikkia ja jokainen muistisairas on oma yksilönsä – niin myös hänen sairautensa eteneminen ja siihen liittyvät muut seikat.

Tämä lista voi auttaa hyvissä ajoin valmistautumaan sairauden etenemiseen ja mahdollisiin tuleviin toimintakyvyn muutoksiin sekä lisäämään kodin ja ympäristön turvallisuutta niin, että muistisairas ihminen pystyy elämään mahdollisimman itsenäistä elämää:

Lähimuistin vaikeudet

· Muistisairaan ihmisen tavarat saattavat helposti joutua hukkaan. Sairastunut voi esimerkiksi unohtaa, mihin hän on jättänyt avaimensa tai silmälasinsa.

Sanojen löytämisen vaikeus

· Sairastuneen voi olla vaikeaa kuvata omaa tilannettaan, tarpeitaan ja tunteitaan sekä mahdollisesti tuntemaansa kipua toiselle ihmiselle.

Vetäytyminen ja eristäytyminen sosiaalisista suhteista

· Sairauden alkuvaiheessa sairastunut on usein hyvinkin tietoinen tilanteestaan ja kyvyistään, mikä osaltaan saattaa turhauttaa ja masentaa, saaden aikaan vetäytymistä vaativimmista sosiaalisista tilanteista. On tärkeää ettei sairastunutta jätetä yksin, varsinkin yksinasuvien verkostojen kokoaminen ja vahvistaminen on tärkeää.

Itsenäisen selviytymisen vaikeudet

· Sairautensa edenneessä vaiheessa oikeiden ja oikeaan aikaan otettujen lääkkeiden otto saattaa muodostua haasteeksi, johon tarvitaan toista ihmistä avustamaan.

· Yksinasuvan muistisairaan riittävä ravinnonsaanti voi olla haasteellista, jos hän ei pysty valmistamaan itselleen ateriaa tai ei muista syödä.

· Abstraktien asioiden, kuten rahankäytön, hahmottaminen vaikeutuu, mikä voi näyttäytyä esimerkiksi vastuuttomana rahankäyttönä.

Ajan ja paikan tajun hämärtyminen

· Muistisairas ihminen voi eksyä niin vieraassa kuin tutussakin ympäristössä sekä unohtaa mihin on menossa.

Hienomotoriikan vaikeutuminen

· Hienomotoriikan vaikeutuminen saattaa tulla esiin muun muassa lukkojen avaamisen tai maitopurkin avaamisen vaikeutena.

Hahmottamisen ongelmat

· Muistisairauden edetessä esiintyy usein vaikeuksia hahmottaa esimerkiksi wc-istuinta tai lattiassa olevia sävyeroja, jotka voivat näyttäytyä muistisairaalle ihmiselle virhetulkintoina, kuten lattiassa olevina aukkoina, joiden yli sairastunut ei uskalla astua. Nämä tilanteet lisäävät tapaturmariskiä.

· Hahmottamisen vaikeudet voivat aiheuttaa virhetulkintoja, kuten yöllisten autonvalojen tulkitsemisen tulipaloksi.

Uni- ja valverytmin häiriintyminen

· Muistisairas ihminen saattaa liikkua kodin ulkopuolella puutteellisesti pukeutuneena tai esimerkiksi yöaikaan, sillä hän ei hahmota vuorokauden- ja vuodenaikoja.

· Harhaluuloisuutta tai sekavuutta saattaa myös ilmetä

· Huonosti nukutut yöt lisäävät päiväaikaista väsymystä, mikä lisää kaatumisvaaraa ja muuta tapaturma-alttiutta.

Kehon jäykistyminen ja liikuntakyvyn heikkeneminen ja hidastuminen

· Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin, liukastumisiin ja kaatumisiin.

· Sairauden edetessä muistisairas ihminen voi tarvita apua esimerkiksi tuolilta tai sängyltä nousemiseen.