Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Om föreningen

Föreningens verksamhet

  • Vi arbetar för att förbättra förhållandena för personer som lider av minnessjukdom

  • Föreningen bevakar de dementas och deras anhörigas rättigheter

  • Förutom årsmöten hålls medlemsmöten och föreläsningstillfällen. Dessutom ordnas utfärder och studiebesök

  • Vi stöder forskning och skolningsverksamhet inom området

  • Föreningen strävar till att hos allmänheten

  • Öka kunskapen om demenssjukdomar