Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus (frontotemporaalinen degeneraatio) on yleisnimitys niille oireyhtymille, joille on ominaista aivojen otsa- ja ohimolohkojen toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuvat oireet. Sairaus alkaa yleensä 45 ja 64 ikävuoden välillä.

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvassa muistisairaudessa keskeistä on persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutos, joka voi ilmetä mm. arvostelukyvyttömyytenä, huolettomuutena, tahdittomuutena tai estottomuutena. Muisti on usein kohtalaisesti säilynyt, mutta puheen tuottaminen on normaalia työläämpää ja sanoja voi olla vaikea löytää tai niiden merkitys voi olla hämärtynyt. Sairastuneilla esiintyy myös aloitekyvyttömyyttä ja lyhytjänteisyyttä, mikä saattaa näkyä apaattisuutena. Toiminta on usein ärsykesidonnaista eli toimitaan impulsiivisesti eteen tulevien ärsykkeiden mukaan riippumatta siitä onko se mielekästä.

Lähde: www.muistiliitto.fi