Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Vaasan seudun Muistiyhdistyksen palvelutoiminta

Palvelutoiminta järjestää ohjattuja vertaisryhmiä ja tapahtumia vaasalaisille muistisairastuneille ja heidän omaisilleen.

Palvelutuotannon toiminta: syksy 2019

Jatkuvat ryhmät

Päiväkerho Muistikka : Toimintakykyä tukevaa kerhotoimintaa kotona asuville muistisairastuneille.

Lillukka –ryhmä: Vertaisryhmätoimintaa hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneille kotona asuville.

Muistiharkat: Ryhmätoimintaa ja muistijumppaa muistioireita kokeville ikäihmisille.

Palvelutoiminnan työntekijät:

Noora-Maria Jaakkonen, koordinaattori 044 345 0592
noora.jaakkonen@muistiminne.fi

Elisa Rantasalo, ryhmänohjaaja/kouluttaja 044 345 0593 
elisa.rantasalo@muistiminne.fi