Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Om föreningen

Demensföreningen Trivas grundades hösten 2002 av en grupp vårdare inom äldreomsorgen som genom sitt arbete har kommit i kontakt med dementa och deras anhöriga. Föreningen riktar sig till dementa och deras anhöriga i Närpes med omnejd.

FÖRENINGENS SYFTE

Verka för dementa och deras anhöriga

  • fungera som kontaktorgan för anhöriga
  • erbjuda stöd och rådgivning

Verka för att öka kunskapen om demenssjukdomar

  • upplysning och informations verksamhet

ANHÖRIGTRÄFFAR

Anhörigträffarna är till för att anhöriga skall ha möjlighet att träffa andra människor i samma situation. Träffarna infaller en gång per månad med paus under juni, juli, augusti och december månad.

Plats : Seniorhuset i Närpes

OBS! Tid och eventuellt program meddelas även på förhand i tidningen Syd-Österbotten samt i När-tv:s textslinga.