Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Kontaktuppgifter till minnesskötare

Har du börjat få problem med ditt minne eller kognition, svårare att hitta och att lära dig nya saker? Svårt att hitta ord?

Ta då kontakt med en minnesskötare!

Den som själv misstänker att han/hon drabbats av någon minnessjukdom, anhöriga, vårdpersonal, vänner kan ta kontakt med minnesskötarna med frågor och funderingar kring minnes- och/eller kognitions-svårigheterna. Inom Kust-Österbottens samkommun finns det två minnesskötare. Till deras arbete hör förutom minnestester även att stöda och handleda både anhöriga och minnessjuka, uppföljningar, samt att stöda hemma boende minnessjuka personer så länge som möjligt. Det behövs ingen remiss till minnesrådgivningen.

Malax- Korsnäs- norra Närpes : Den ordinarie anställda minnesskötaren är tjänsteledig till den 30.6.2017 och vikarien börjar arbeta den 15.8.2016.
Kontakta ditt HVC för mera info gällande minnet och minnestestning före vikarien börjat.

Kristinestad- Kaskö- södra Närpes : Stina Bärnlund
Tel. 040- 6486522, e-post: stina.barnlund@kfem