Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Om föreningen

Föreningens syfte

  • Verka för de minnessjukas rätt till ett gott och värdigt liv
  • Vara kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning
  • Öka kunskapen om minnes-/demenssjukdomar via föreläsningar och kursverksamhet
  • Aktivt delta i utvecklingen av vård och omsorg för personer med nedsatt minnesfunktion och minnessjuka


Föreningens verksamhet

  • Organisera information, föreläsningar och samvaroträffar med aktuella teman
  • Anordna rekreation och avlastning till de minnessjuka och deras anhöriga i samarbete med kommunalt anställda, beslutsfattare och andra frivilligorganisationer

Om du har frågor angående föreningens verksamhet - ta kontakt. Föreningen har en uppsättning faktalitteratur och videofilmer, som finns för utlåning hos äldrerådgivaren.