Muistiluotsi Facebookissa
Suomeksi På Svenska

Föreningens styrelse 2016

Sonja Burmanordförande050-551 2253
Malin Storgårdviceordförande050-3783450
Ulla-Maj Salinsekreterare050-490 9034
Helena Kaukonenkassör050-356 3051
Övriga styrelsen:
Diana Rosenlöfäldrerådgivare i Korsholm06-3277414 (arb)
Barbro Staffansäldrerådgivare i Vörå044-727 7996 (arb)
Malin Storgårdmedlem050-378 3450