Vi söker KOORDINATOR

Vi söker en KOORDINATOR för tillsvidare anställning

Vi förväntar oss att du är sakkunnig i angående minnesfrågor och har förmågan att arbeta självständigt. Koordinatorn ansvarar för koordineringen av det svenskspråkiga minnesarbetet på Österbottens Minneslots. Koordinatorn fungerar huvudsakligen som handledare samt föreläsningsarbete och rådgivningsarbetet hör till koordinatorns uppgifter. Österbottens Minneslots fungerar i hela landskapet Österbotten. Placeringsort är Vasa.

Vi förutsätter:

-          Yrkeshögskoleexamen (t.ex. sjuksköterska, geronom eller socionom)
-          Erfarenhet av minnesarbete och att leda grupper
-          Utmärkta kunskaper i svenska samt tillräckliga kunskaper i finska
-          Bra kunskap i kommunikation och datateknik
-          Bra organiseringsförmåga samt växelverkan och framföranden
-          En självständig, initiativrik och flexibel attityd och arbetssätt
-          Iver och vilja att jobba med äldre samt minnessjuka och deras närstående
-          Tidigare arbetserfarenhet inom social- och hälsovården ses som fördel
-          Möjlighet att använda egen bil

Vi erbjuder arbetsförhållande som är tillsvidareanställning i ett uppmuntrande och engagerat litet arbetsteam. Därtill ett trivsamt kontor, flexibel arbetstid och möjligheten att påverka arbetets innehåll. Framförallt erbjuder vi ett mycket värdefullt arbete som har stor betydelse för vår målgrupp. Koordinatorns arbete sträcker sig över hela landskapet Österbotten, arbetet kräver därmed att resa i landskapet, samt i någon mån kvälls- och helgarbete. Det är även möjligt att delvis göra distansarbete.

Skicka in din CV och arbetsansökan senast 22.05.2022 till adressen: henna.minkkinen@muistiminne.fi

Vi uppskattar väldigt mycket om du också sänder in en kort presentationsvideo av dig själv!

Mera information om arbetsuppgifter får du av verksamhetsledaren Henna Minkkinen, tel. 044 345 0591,  henna.minkkinen@muistiminne.fi

 

Vaasan seudun Muistiyhdistys har grundats 1993 för att stödja minnessjuka samt deras anhöriga och de som deltar i deras vård. Föreningens verksamhetsort är Vasa och den fungerar inom kommunerna i landskapet Österbotten. Vaasan seudun Muistiyhdistys hör till Minnesförbundet rf.

Österbottens Minneslots är ett tvåspråkigt expert- och stödcenter som administreras av Vasanejdens Minnesförening rf och finansieras av social- och hälsovårdsministeriet med Veikkaus intäkter