Grupper

GRUPPER

MINNESGRUPPER

Gemenskap och aktivering. I minnesgrupperna friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig minnesträning och hjärngymnastik i trevligt sällskap. Begränsat deltagarantal.

Korsholm: fr.o.m. 9.2. Gruppen träffas 8 gånger.

Oravais: fr.o.m. 15.2. Gruppen träffas 8 gånger.

Närpes: fr.o.m. 18.2. Gruppen träffas 6 gånger.

Jakobstad: fr.o.m. 30.3. Gruppen träffas 4 gånger.

Förhandsanmälan till grupperna och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

KAMRATSTÖDSTRÄFF

Kamratstöd, gemenskap och uppfriskning av minnet. Utbyte av tankar och erfarenheter i trevligt sällskap. Begränsat deltagarantal.

Korsholm: fr.o.m. 17.2. Gruppen träffas 4 gånger.

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

MINNESLOTSENS VARDAGSRUM

Vi träffas vid en kopp kaffe för att diskutera olika teman samt aktivera hjärnan med trevligt program. Begränsat deltagarantal.

Vasa: fr.o.m. 5.3 kl. 10.00–11.00. Gruppen träffas 4 gånger. 

Förhandsanmälan och förfrågningar: Kirsi Ahllund, tel. 044 745 6190

 

MOTION FÖR MINNET - UTOMHUSAKTIVITET

En uppiggande motionsgrupp med utomhus aktivitet. Vi tränar kroppen och knoppen på ett varierande sätt med fokus på koordinationen, balansen och styrkan. Gruppen träffas utomhus bl.a. strandpromenaden, skeppsparken och biblioteksparken under våren och sommaren. Begränsat deltagarantal.

Vasa: fr.o.m. 30.4. Gruppen träffas 4 gånger.

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

  

HÅLL DIG KLAR I KNOPPEN – MINNESGUIDNING

Kom med på en uppfriskande eftermiddag där du får tips och information om hur du kan värna om din hjärna. Eftermiddagen erbjuder också aktiverande hjärngymnastik, gemenskap och diskussion. Begränsat deltagarantal.

 Vörå: 11.5. kl. 12.00–13.30.

 Förhandsanmälan senast 10.5. och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

  

TRÄFF FÖR PERSONER SOM HAR INSJUKNAT I EN MINNESSJUKDOM I ARBETSFÖR ÅLDER

Träffen bygger på kamratstöd, gemenskap och uppfriskning av minnet. Utbyte av tankar och erfarenheter i trevligt sällskap. Begränsat deltagarantal.

 Vasa: 17.5 kl. 12.00–13.30. Vid behov ordnas fler träffar under sommaren.

 Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

MINNESCAFÉ

Kamratstöd, information och diskussion i trevligt sällskap. På minnescafé provar vi också på olika minnesträningsövningar som stöd för och uppfriskning av minnet. Begränsat deltagarantal.

Malax och Nykarleby: Tid och plats meddelas senare.

Förhandsanmälan och förfrågningar: Kirsi Ahllund, tel. 044 7456190

 

KAMRATSTÖD GER KRAFT – ANHÖRIGTRÄFF

En träff för dig som är anhörig eller närstående till en person med minnessjukdom. Utbyte av tankar och erfarenheter samt kamratstöd och samtal vid en kopp kaffe. Begränsat deltagarantal.

Nykarleby: 10.6. kl. 13.15–14.00. Träffen hålls efter föreläsningen ”Respektfullt bemötande” som ordnas kl. 12.00. Enligt dina egna möjligheter kan du delta i både föreläsningen och därefter träffen. Vid behov ordnas en till anhörigträff under sommaren.

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590