Online grupper

ONLINE GRUPPER

ONLINE MINNESGRUPP

Vi friskar upp minnet och tränar minnet med mångsidig minnesträning och hjärngymnastik. Gruppen träffasonline via Microsoft Teams. Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren.Vi träffas följande onsdagar: 4.11. och 2.12. kl. 13.00–13.45. Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post: eeva.ehn@muistiminne.fi

ONLINE KAMRATSTÖDSGRUPP

Social samvaro, diskussion och utbyte av tankar och erfarenheter vid en kopp kaffe. Också mångsidighjärngymnastik. Gruppen träffas online via Microsoft Teams. Mera information samt anvisningar ochdeltagarlänk får du av gruppledaren.Vi träffas följande måndagar: 9.11. och 16.11. kl. 10.30–11.15, och 23.11. kl. 12.30–13.15.Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post:eeva.ehn@muistiminne.fi

MINNESLOTSENS VARDAGSRUM - ONLINE KAFFESTUND

Vi träffas online vid en kopp kaffe för att diskutera olika teman samt aktivera hjärnan med trevligt program.Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren.Vi träffas online via Microsoft Teams följande fredagar: 23.10., 20.11. och 11.12. kl. 13.00–14.00.Förhandsanmälan och förfrågningar: Kirsi Ahllund, tel. 044 745 6190 eller e-postkirsi.ahllund@muistiminne.fi

ONLINE KAMRATSTÖDSTRÄFF FÖR PERSONER SOM HAR INSJUKNAT I EN MINNESSJUKDOM I ARBETSFÖR ÅLDER.

Kamratstöd och diskussion. Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren.Vi träffas online via Microsoft Teams på tisdag 1.12. kl. 13.00–13.45.Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post eeva.ehn@muistiminne.fi

MINNESLOTSEN INFORMATION OCH STÖD - FÖRELÄSNINGSSERIE

Tillsammans mot ett Minnesvänligt Finland föreläsningsserien bygger på att förmedla information omminnessjukdomar, minnets varningstecken samt att sprida budskapet om respektfullt bemötande avpersoner som har en minnessjukdom. Föreläsningarna ordnas via Microsoft Teams. Mera information samtanvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren.

MINNET OCH MINNETS VARNINGSTECKEN

Torsdag 22.10. och 3.12. kl. 13.00–13.45

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE Torsdag 24.9. och 10.12. kl. 13.00–13.45

Förhandsanmälan till föreläsningarna senast 2 dagar före själva föreläsningen och förfrågningar:Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post: eeva.ehn@muistiminne.fi