Rådgivning och handledning

RÅDGIVNING OCH HANDLEDNING

Den riksomfattande stödtelefonen  och Österbottens Minneslots personal stöder personer med minnessjukdom och deras närstående genom enskild rådgivning och handledning enligt klientens behov.

Rådgivning och handledning under minnessjukdomens alla skeden


Rådgivningen och handledningen innefattar stöd och information under de olika faserna av en minnessjukdom samt anhörigvården.

Rådgivningen och handledningen kan gälla bl.a. följande:

  • Om du är orolig över ditt eller en närståendes minne
  • om du behöver information om minnessjukdomar och hur en minnessjukdom påverkar vardagen och livet,
  • om du behöver kunskap om bemötande av en person med minnessjukdom
  • om du önskar få tips och idéer hur du kan upprätthålla funktionsförmågan vid en minnessjukdom
  • om du önskar stöd för en närståendes välmående och ork.

 

Rådgivning och stöd finns även riksomfattande

Den riksomfattande stödtelefonen erbjuder rådgivning och stöd gällande minnessjukdomar. Yrkesutbildade inom minnesarbetet vid de landskapsvisa Minneslots-centralerna tar emot samtalen.  Mera information om Minneslinjen fås från Minnesförbundets hemsida. 

Minneslinje

minnesexperten erbjuder information, handledning och rådgivning 

09-8766 550 

på tisdagar kl 15-17 (0,08 €/min + pvm/lna)

 

Österbottens Minneslots, kontaktuppgifter

Katja Kurunsaari-Lassila

Koordinator, Österbottens Minneslots, finskspråkigt klientarbete

Henna Minkkinen

Verksamhetsledare

Anna Muinonen

Koordinator, Österbottens Minneslots

Jenny Forsen

Koordinator, Österbottens Minneslots, svenskspråkigt klientarbete