Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet i Österbottens Minneslots

Som frivilliga stöder du minnesjukas och deras närståendes välmående och livskvalitet.

Som frivilliga kan du till exempel:

  • vara gruppledare
  • verka som Minneskompisar eller stödpersoner
  • verka som erfarenhetsutbildare
  • hjälpa till som evenemangsarrangörer, värdinnor och värdar för minneskaféer, koka kaffe eller baka bullar 

Jag är intresserad av frivilligverksamhet

Dataskyddsredogörelse


Skolningar för frivilliga

Österbottens Minneslots erbjuder stöd och utbildning för frivilliga.

Minneskompis-skolningar

Tid: Onsdag 20.3 och 27.3 kl. 16.00–18.00  
Plats: Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Korsholm 
Anmälan: Anna Muinonen t. 044 745 6190

Tid: Torsdag 16.5 och 23.5 kl. 17.00–19.00
Plats:
Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Korsholm 
Anmälan:
Anna Muinonen t. 044 745 6190

Träffar för hantverksvolontärer

Hantverksvolontärer stickar strumpor eller gör annat hantverk, som kan skänkas till personer med minnessjukdom och till Minneslotsens samarbetspartners som tack. På träffarna gör vi hantverk tillsammans och utbyter tankar och idéer. Minneslotsen ansvarar för inköp av material.

Tid: Tisdag 23.1, 6.2, 5.3, 2.4 kl. 15.00–16.30
Plats: Österbottens Minneslots, Kyrkoesplanaden 4, Vasa
Anmälan: Anna Muinonen t. 044 745 6190

Frivilligverksamhetens former

Grundskolning

Grundskolningen ger bra kunskaper och färdigheter för att kunna fungera som frivillig på Österbottens Minneslots. T.ex. som en ledare för ett Minnescafé, gruppledare, erfarenhetsberättare, minnesfadder eller varför inte som en minnesaktiv. Grundskolningen innehåller bl.a. kunskap om minnessjukdomar och värdigt bemötande av personer med minnessjukdom. Även information om vad frivilligverksamheten innebär och stöd för att orka som frivillig. Grundskolningen ordnas enligt behov och intresse i Österbotten. Ta gärna kontakt för mera information!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi

 

Minneskompisskolning

Vill du vara vän med en minnessjuk? Tillsammans kan ni göra sådant som den minnesjuka och dennes familj önskar. Tillsammans kan ni fiska, gå på teater, promenera eller gå på café. Skolningen ger kunskap om minneskompisverksamheten, om minnessjukdomar och värdigt bemötande. Minneskompisskolningar ordnas enligt behov och intresse i Österbotten. Ta gärna kontakt för mera information!

Hantverksvolontärer

Hantverksvolontärer stickar strumpor eller gör annat hantverk, som kan skänkas till personer med minnessjukdom och till Minneslotsens samarbetspartners som tack. På träffarna gör vi hantverk tillsammans och utbyter tankar och idéer. Minneslotsen ansvarar för inköp av material.

Minnesaktiva

De Minnesaktiva är en grupp som gör påverkningsarbete i landskapet. Gruppen består av personer med minnessjukdom och deras anhöriga eller närstående. Ta gärna kontakt om du är intresserad!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi

 

Kontaktuppgifter

Anna Muinonen

Koordinator, Österbottens Minneslots