Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet i Österbottens Minneslots

Som frivilliga stöder du minnesjukas och deras närståendes välmående och livskvalitet.

Som frivilliga kan du till exempel:

  • vara gruppledare
  • verka som Minneskompisar eller stödpersoner
  • verka som erfarenhetsutbildare
  • hjälpa till som evenemangsarrangörer, värdinnor och värdar för minneskaféer, koka kaffe eller baka bullar 

Jag är intresserad av frivilligverksamhet

Dataskyddsredogörelse


Skolningar för frivilliga

Österbottens Minneslots erbjuder stöd och utbildning för frivilliga.

Minneskompis-skolningar

Tid:           Onsdag 1.3. och 8.3 kl. 17.00–19.00
Plats:        Österbottens Minneslots, Kyrkoesplanaden 4 Vasa
Anmälan: Anna Muinonen t. 044 745 6190

Tid:          Tisdag 11.4. och Onsdag 26.4. kl. 14.00–16.00
Plats:       Folkhälsanhuset, Åvägen 7, Närpes
Anmälan: Anna Muinonen t. 044 745 6190

Tid:          Onsdag 3.5. och 10.5. kl. 13.00–15.00
Plats:       Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Korsholm
Anmälan: Anna Muinonen t. 044 745 6190

Frivilligverksamhetens former

Grundskolning

Grundskolningen ger bra kunskaper och färdigheter för att kunna fungera som frivillig på Österbottens Minneslots. T.ex. som en ledare för ett Minnescafé, gruppledare, erfarenhetsberättare, minnesfadder eller varför inte som en minnesaktiv. Grundskolningen innehåller bl.a. kunskap om minnessjukdomar och värdigt bemötande av personer med minnessjukdom. Även information om vad frivilligverksamheten innebär och stöd för att orka som frivillig. Grundskolningen ordnas enligt behov och intresse i Österbotten. Ta gärna kontakt för mera information!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi


Minnesfaddrar

Du blir minnenfadder genom att delta i en session på en timme. Genom att delta i en timmes session blir bli Minnesfadder. Session lämpar sig för alla som är intresserade av minnessjukdomar och minnessjuka personers vardag. Efter session kan du enkelt utföra små eller minnesvänlig handlingar i din egen vardag. Ta gärna kontakt för mera information!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi


Minnesfadderambassadör - Skolning

En Minnesfadderambassadör är en frivillig som har intresse för ett minnesvänligt samhälle och som har fått skolningen enligt Minnesförbundets utbildningsprogram. Ambassadören kan efter skolningen ordna Minnesfaddersessioner med stöd av Minnesföreningen. Sessioner kan ordnas t.ex. åt vänner, familjen, medarbetare eller för en större publik. Sessionerna ger bra kunskap om minnessjukdomar och deltagarna av sessioner kan hjälpa och stöda personer med minnessjukdom. Ny skolning ordnas varje månad. Ta gärna kontakt för mera information!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi


Minneskompisskolning

Vill du vara vän med en minnessjuk? Tillsammans kan ni göra sådant som den minnesjuka och dennes familj önskar. Tillsammans kan ni fiska, gå på teater, promenera eller gå på café. Skolningen ger kunskap om minneskompisverksamheten, om minnessjukdomar och värdigt bemötande. Minneskompisskolningar ordnas enligt behov och intresse i Österbotten. Ta gärna kontakt för mera information!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi


Minnesaktiva

De Minnesaktiva är en grupp som gör påverkningsarbete i landskapet. Gruppen består av personer med minnessjukdom och deras anhöriga eller närstående. Ta gärna kontakt om du är intresserad!

Mera information och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190
anna.muinonen@muistiminne.fi

 

Kontaktuppgifter

Anna Muinonen

Koordinator, Österbottens Minneslots