Online grupper och föreläsningar

ONLINE GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR

Vi hjälper till med att komma med i online-verksamheten. Tillsammans provar vi oss fram, övar och lär oss. Du behöver en dator, surfplatta eller en smarttelefon för att kunna ansluta dig till en online grupp som ordnas via Microsoft Teams. Deltagarlänk och anvisningar skickas till de anmälda före gruppen träffas.

Online anhöriggrupp / Österbotten

För dig som är anhörig eller närstående till en person med minnessjukdom. Utbyte av tankar och erfarenheter samt kamratstöd. Gruppen ordnas via Microsoft Teams. Deltagarlänk och anvisningar skickas till de anmälda före gruppen träffas. Begränsat deltagarantal.

Tid: Torsdag 15.2, 7.3, 11.4 och tisdag 2.5 kl. 16.30-18.00
Plats: Online via Microsoft Teams, länken och information fås efter anmälan

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 045 3450590
diana.rosenlof@muistiminne.fi

 

 MUISTIMINNE TV

MuistiminneTV är Österbottens Minneslots och Vasanejdens Minnesföreningens gemensamma Youtube-kanal. Kanalen erbjuder ett varierande utbud av videoklipp för minnesfamiljer, så som reminiscens, berättelser, musik och sång, samt motionsstunder. Genom att skriva ”MuistiminneTV” i sökfältet på sidan www.youtube.com kan du bekanta dig med utbudet och titta på videoklippen.