Bli medlem

Bli medlem! 

 

 

Som medlem i Vasanejdens minnesförening kan du stöda föreningens abete och delta i rekreationsverksamheten. 


Som medlem i Vasanejdens minnesförening får du: 

 

 

OBS!

Vasanejdens Minnesförening är en finskspråkig förening och alla verksamhet och alla evenemang är finskspråkiga.

Minnesstödsföreningen Förgätmigej i Vasa rf är en svenskspråkig minnesförening och deras verksamhet är svenskspråkig.

 

För att bli medlem: 

 

Fyll i blanketten som öppnas via länken nedan:  
https://atom.flomembers.com/ml-vaasa/members/application/createApplication  

 


Eller genom att ta kontakt direkt till vårt kontor:  
Assistent Satu Kujala tel. 045 345 0594 / satu.kujala@muistiminne.fi