Bli medlem!

 

Som medlem i Vasanejdens minnesförening kan du stöda föreningens abete och delta i rekreationsverksamheten.

Som medlem i Vasanejdens minnesförening får du:

 

OBS!

Vasanejdens Minnesförening är en finskspråkig förening och alla verksamhet och alla evenemang är finskspråkiga.

Minnesstödsföreningen Förgätmigej i Vasa rf är en svenskspråkig minnesförening och deras verksamhet är svenskspråkig.

För att bli medlem:

Fyll i blanketten som öppnas via länken nedan:
https://atom.flomembers.com/ml-vaasa/members/application/createApplication

Eller genom att ta kontakt direkt till vårt kontor:
Assistent Linda Österholm tel. 045 345 0594 / linda.osterholm@muistiminne.fi

Bli medlem