Sydösterbotten

 SYDÖSTERBOTTEN

(Kaskö, Kristinestad, Närpes)

 

KAMRATSTÖDSGRUPPER OCH TRÄFFAR

 

KASKÖ

Pargrupp 

Kamratstödsgrupp för anhörig/ närstående och minnessjuk tillsammans. Förutom diskussion kan träffarna innehålla t.ex. motion, musik, hjärnjumppa, helt enligt behov och önskemål. Begränsat deltagarantal.

Kaskö: Torsdag 9.2., 23.2., 9.3. och 23.3. kl. 13.30-15.00
Plats: Stadshuset, Rådhusgatan 34

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 3450590

 

KRISTINESTAD

Minnesträningsgrupp

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Kristinestad: Torsdag 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. kl. 10.30-12.00 och 13.4. kl. 13.30-15.00
Plats: Kristinestads hvc, Lappfjärdsvägen 10, Alfa-rummet

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 3450590


NÄRPES

Minnesträningsgrupp

Gemenskap och aktivering vid en kopp kaffe. I minnesgruppen friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig hjärngymnastik i trevligt sällskap. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Närpes: Torsdag 19.1., 16.2., 16.3., 13.4. och 4.5. kl. 10.30–12.00
Plats: Folkhälsanhuset, Åvägen 7

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 3450590