Sydösterbotten

 SYDÖSTERBOTTEN
(Kaskö, Kristinestad, Närpes)

 

KAMRATSTÖDSGRUPPER OCH TRÄFFAR

MINNESGRUPP

Gemenskap och aktivering vid en kopp kaffe. I minnesgruppen friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig hjärngymnastik i trevligt sällskap. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Gruppen fortsätter på hösten - kom med!