Sydösterbotten

 SYDÖSTERBOTTEN
(Kaskö, Kristinestad, Närpes)

 

KAMRATSTÖDSGRUPPER OCH TRÄFFAR

MINNESGRUPP

Gemenskap och aktivering vid en kopp kaffe. I minnesgruppen friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig hjärngymnastik i trevligt sällskap. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Närpes: 17.2., 10.3., 31.3., 14.4., 5.5. och 2.6. kl. 10.30–12.00 
Ladda annonsen

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590