Sydösterbotten

 SYDÖSTERBOTTEN

(Kaskö, Kristinestad, Närpes)

 

GRUPPER OCH TRÄFFAR

 

KRISTINESTAD

Minnesträningsgrupp - för personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Tid: Torsdag 11.1, 8.2, 21.3, 25.4 och 23.5 kl. 13.30-15.00
Plats: Alfa-rummet, Kristinestads hvc, Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 3450590


NÄRPES

Minnesträningsgrupp - för personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar t.ex. med penna och papper koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Tid: Torsdag 11.1, 8.2, 21.3, 25.4 och 23.5 Kl. 10.30-12.00
Plats: Folkhälsanhusets samlingsrum, Närpesvägen 16, Närpes

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 3450590