Vasanejden

VASANEJDEN

Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå

GRUPPER OCH TRÄFFAR

VASA

Pargrupp – för närstående och minnessjuk tillsammans

Kamratstödsgrupp för anhörig/närstående och minnessjuk tillsammans. Förutom diskussion kan träffarna innehålla t.ex. motion, musik, hjärnjumppa, helt enligt behov och önskemål. Begränsat deltagarantal. 

Tid: Fredag 5.1, 2.2, 1.3, 5.4 och 3.5 kl. 13.30-15.00
Plats: Österbotten Minneslotsen, Kyrkoesplanaden 4, Vasa

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 

 

Anhöriggrupp – för närstående

 I anhöriggruppen diskuterar vi, på egna villkor, allt som tynger, men framförallt lyfter oss och mer därtill. Samhörighet och gemenskap. Anhöriggruppen riktas till anhöriga eller närstående till en person med minnessjukdom. Begränsat deltagarantal. 

Tid: Tisdag 9.1, 6.2, 5.3 och 2.4 kl. 13.00-14.30
Plats: Österbotten Minneslotsen, Kyrkoesplanaden 4, Vasa

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 

 

Stoljumppa - för minnesjuka och personer som har lindriga minnesproblem

Kom med på Minneslotsens stoljumppa! Stoljumppan utförs till svängig och medryckande musik. Jumppan tränar både kroppen och knoppen! Stoljumpa är riktad till minnesjuka och personer som har lindriga minnesproblem.

Vasa: Fredag 5.1, 2.2, 1.3, 5.4 och 3.5 kl. 10.00-11.00
Plats: Folkhälsanhusets glaskabinett, Rådhusgatan 25, Vasa

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 

 

 

MALAX

Minnesträningsgrupp - för personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar t.ex. med penna och papper koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal. 

Tid: Torsdag 8.2, 21.3, 18.4, 23.5 kl. 13.00–14.30
Plats: Malax Kommungård, Malmgatan 5, Malax

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190

 

KORSHOLM

Minnesgrupp - för personer med minnessjukdom (i samarbete med Korsholmsnejdens demensförening rf. och ÖVPH)

Intressant och givande småprat och trevliga aktiviteter kring kaffebordet. Gruppen är riktad till personer med en minnessjukdom. Ordnas i samarbete med Korsholmsnejdens demensförening och ÖVPH. Begränsat deltagarantal. 

Tid: Tisdag 16.1, 13.2, 12.3, 16.4 och 7.5 kl. 13.00-14.30
Plats: Studierummet, Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Korsholm

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590


Minnesträningsgrupp - för personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion.

Korsholm: Måndag 8.1, 29.1, 19.2, 18.3, 8.4, 29.4 och 20.5 kl. 13.30-15.00
Plats: Studierummet, Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Korsholm

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590

  

ORAVAIS 

Minnesträningsgrupp - för personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Tid: Måndag 15.1, 5.2, 26.2, 25.3, 15.4 och 6.5 kl. 13.00-14.30
Plats: Matsalen, Oravais hvc, Öurvägen 25, Oravais

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590

Vörå

Minnesträningsgrupp - personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Tid: Onsdag 24.1, 14.2, 6.3, 27.3, 24.4 och 8.5 kl. 13.00-14.30  
Plats: Vörå-rummet, Vörå bibliotek, Härmävägen 8, Vörå
 
Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590

 

 Muistiluotsin suomenkielinen toiminta Vaasan seudulla