Vasanejden

VASANEJDEN
Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå

KAMRATSTÖDSGRUPPER OCH TRÄFFAR

MALAX

MINNESCAFÉ

Kamratstöd, information och diskussion i trevligt sällskap. På minnescafé provar vi också på olika minnesträningsövningar som stöd för och uppfriskning av minnet. Begränsat deltagarantal. 

Malax: 17.2., 24.3., 21.4. och 12.5. kl. 13.00–14.30
Ladda annonsen

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 7456190


KORSHOLM

MINNESGRUPPER

Gemenskap och aktivering vid en kopp kaffe. I minnesgrupperna friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig hjärngymnastik i trevligt sällskap. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal. 

Korsholm: 2.2., 16.2., 2.3., 23.3., 6.4., 27.4., 11.5. och 25.5. kl. 13.00–14.30

Korsholm: 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5. och 23.5. kl. 13.00–14.30 
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590KULTUREN AKTIVERAR HJÄRNAN - KULTURTRÄFFAR

Kulturträffarna erbjuder trevligt program som aktiverar hjärnan och minnet på ett varierande sätt. Träffarna är riktade till minnesfamiljer. Kulturträffarna ordnas på museum och utomhus. Begränsat deltagarantal.

Korsholm: hemliga utfärden 14.6. kl. 12.00
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

ORAVAIS 

MINNESGRUPP

Gemenskap och aktivering vid en kopp kaffe. I minnesgrupperna friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig hjärngymnastik i trevligt sällskap. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Oravais: 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 2.5., 16.5. och 30.5. kl. 13.00–14.30
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

VASA

MÅ BRA CAFÉ – FÖR DIG I ARBETSFÖRÅLDER

Minneslotsens träffpunkt för dig som har insjuknat i en minnessjukdom i arbetsför ålder samt närstående. På träffen får du möta andra i liknande livssituation. Gemenskap, småprat och gott kaffe.

Vasa: 23.2. och 18.5. kl. 13.00–14.30
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

HJÄRNGYMNASTIK PÅ MEMOMATTA

Balansträning och hjärngymnastik på memomattan. Övningarna aktiverar hjärnan på ett mångsidigt sätt och främjar minnesfunktionen samt den fysiska funktionsförmågan. Gruppen är riktad till alla som är intresserade av att ta hand om sin hjärnhälsa och av att träna balansen. Begränsat deltagarantal. 

Vasa: 28.1., 18.2., 11.3., 8.4., 13.5. och 17.6. kl. 10.00–11.00
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590

 

MINNESGRUPP

Gemenskap och aktivering vid en kopp kaffe. I minnesgrupperna friskar vi upp minnet och tränar minnet med mångsidig hjärngymnastik i trevligt sällskap. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Vasa: 21.1., 4.2., 25.2., 25.3., 1.4., 6.5., 20.5. och 3.6. kl. 10.30–12.00
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590KULTUREN AKTIVERAR HJÄRNAN - KULTURTRÄFFAR

Kulturträffarna erbjuder trevligt program som aktiverar hjärnan och minnet på ett varierande sätt. Träffarna är riktade till minnesfamiljer. Kulturträffarna ordnas på museum och utomhus. Begränsat deltagarantal.

Vasa: museibesök 9.2. kl. 12.00 och 4.3. kl. 12.00, hemliga utfärden 6.6. kl. 12.00, promenad och picknick på Strömsö 20.6. kl. 12.00
Ladda annonsen

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590


MINNESTONER

På Minnestoner tränar vi hjärnan med musiken. Du behöver inte vara expert med musiken, det räcker att du är intresserad. Minnestoner är riktad till personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Begränsat deltagarantal.

Vasa: 14.2., 14.3., 25.4. ja 9.5. klo 14.00–15.00
Ladda annonsen

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Anna Muinonen tel. 044 745 6190

 

Muistiluotsin suomenkielinen toiminta Vaasan seudulla