Vasanejden

VASANEJDEN

Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå

KAMRATSTÖDSGRUPPER OCH TRÄFFAR


VASA

Minnesgrupp

Intressant och givande småprat och trevliga aktiviteter kring kaffebordet. Gruppen är riktad till personer med en minnessjukdom. Begränsat deltagarantal.

Vasa: Fredag 10.2., 10.3., 28.4. och 26.5. kl. 13.30-15.00
Plats: Minnespolikliniken, Dammbrunnsvägen 4

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 


Stoljumppa

Kom med på Minneslotsens stoljumppa! För personer med upplevda minnesproblem. Rörelser sittandes, till svängig musik.

Vasa: Fredag 24.2., 17.3., 14.4., 19.5. och 2.6. kl. 10.00-11.00
Plats: Folkhälsans Glaskabinett, Wasaborgsgränden 4

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 


Pargrupp

Kamratstödsgrupp för anhörig/ närstående och minnessjuk tillsammans. Förutom diskussion kan träffarna innehålla t.ex. motion, musik, hjärnjumppa, helt enligt behov och önskemål. Begränsat deltagarantal. 

Vasa: Fredag 13.1., 17.2., 17.3., 14.4. och 19.5. kl. 13.30-15.00
Plats: Österbotten Minneslotsen, Kyrkoesplanaden 4, Vasa

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 

 

After work – för närstående i arbetsför ålder

För dig som är i arbetsför ålder och närstående till en person med minnessjukdom. Kom och träffa andra i liknande livssituation. Gemenskap, information och stöd. Begränsat deltagarantal. 

Vasa: Onsdag 22.2. och 22.3. kl. 16.30–18.00
Plats: Österbottens Minneslots, Kyrkoesplanaden 4, Vasa 

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590


Anhöriggrupp 

I anhöriggruppen diskuterar vi, på egna villkor, allt som tynger, men framförallt lyfter oss och mer därtill. Samhörighet och gemenskap. Anhöriggruppen riktas till anhöriga eller närstående till en person med minnessjukdom. Begränsat deltagarantal. 

Vasa: Fredag 10.2., 10.3., 28.4. och 26.5. kl. 13.30-15.00
Plats: Minnespolikliniken, Dammbrunnsvägen 4, Vasa

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590 


 

MALAX

Minnescafé 

På minnescafé diskuterar vi om minnesfrågor och utbyter idéer. På Minnescafé kan vi tillsammans njuta av till exempel kultur och växlande besökare. Minnescafét riktas till personer med minnessjukdom och till deras närstående, samt till de som är intresserade av minnesfrågor. Begränsat deltagarantal. 

Malax: Torsdag 19.1., 23.2., 23.3. och 27.4. kl. 13.00–14.30
Plats: Malax Kyrkhem, Snickerivägen 2

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Anna Muinonen, tel. 044 745 6190

 

KORSHOLM

Minnesgrupp

Intressant och givande småprat och trevliga aktiviteter kring kaffebordet. Gruppen är riktad till personer med en minnessjukdom (i samarbete med Korsholmsnejdens demensförening). Begränsat deltagarantal. 

Korsholm: Onsdag 3.1., 31.1., 28.2., 11.4., 9.5. och 13.6. kl. 13.00–14.30
Plats: Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Studierummet

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590


Minnesträningsgrupp 

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion.

Korsholm: Måndag 16.1., 30.1., 20.2., 13.3., 27.3., 24.4., 29.5. och 12.6. kl. 13.30–15.00
Plats: Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Studierummet

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590

  

ORAVAIS 

Minnesträningsgrupp

Hjärnjumppa och gemenskap. Vi tränar med t.ex. penna och papper bl.a. koncentrations-, minnes-, gestaltnings- och problemlösningsuppgifter av olika slag. Gruppen är riktad till personer med en lindrig minnessjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Begränsat deltagarantal.

Oravais: Måndag 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 6.3., 20.3., 8.5. och 22.5. kl. 13.00–14.30 
Plats: Oravais hvc, Öurvägen 25, Matsalen

Förhandsanmälan till gruppen och förfrågningar: Diana Rosenlöf, tel. 044 345 0590

 Muistiluotsin suomenkielinen toiminta Vaasan seudulla