Pohjanmaan Muistiluotsi

Österbottens Minneslots

 

Österbottens Minneslots stöder personer med minnessjukdom och deras närstående genom att erbjuda individuell rådgivning enligt klientens behov.

Rådgivningen innebär information och stöd vid de olika faser en minnessjuk person och dess närstående går igenom.

Rådgivningen och stödet kan gälla bl.a. följande upplevelser och tankar:
om du är orolig över ditt eget eller en närståendes minnesfunktion, om du behöver information om minnessjukdomar och hur en minnessjukdom påverkar vardagen och livet, om du behöver kunskap om bemötande av en person med minnessjukdom, om du önskar få tips och idéer hur du kan upprätthålla funktionsförmågan vid en minnessjukdom, eller om du önskar stöd för en närståendes välmående och ork.

Rådgivning och stöd erbjuder vi via telefonsamtal och via personliga möten. Du kan också sända e-post.

Boka tid på förhand för ett personeligt möte.

Ta gärna kontakt med oss!

 

Rubrik

Katja Kurunsaari-Lassila

Koordinator, Österbottens Minneslots

Henna Minkkinen

Verksamhetsledare

Anna Muinonen

Koordinator, Österbottens Minneslots

Diana Rosenlöf

Koordinator, Österbottens Minneslots, svenskspråkigt klientarbete