Pohjanmaan Muistiluotsi

Österbottens Minneslots

Österbottens Minneslots erbjuder hjälp och stöd för personer med minnessjukdom och deras närstående. Österbottens Minneslots verkar i landskapet Österbotten på svenska och finska.

Österbottens Minneslots är en del av det riksomfattande Minneslots-nätverket som Minnesförbundet koordinerar. Till nätverket hör 18 Minneslotsar. Det rikstäckande nätverket och de regionala centralerna finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Minneslotsens arbete bygger på nätverkande och samarbete. Vi samarbetar med fem minnesföreningar i landskapet samt med den offentliga sektorn, församlingar, lokala aktörer och organisationer i området.

Österbottens Minneslots verksamhetsformer:


Klientarbete

 • Grupper för personer som är oroliga för sitt minne, för minnessjuka och deras närstående
 • Individuell handledning och rådgivning i minnesfrågor
 • Muistineuvo/Minneslinje
 • Föreläsningar, evenemang och utflykter

Frivilligverksamhet

 • Minneskompisverksamhet
 • Hjälpledare i grupper, värdar/värdinnor för Minnescafé
 • Hantverksfrivilliga
 • Enstaka frivilliguppdrag, t.ex. att samla Minneslotskassar till Minnesskötarna

Påverkningsarbete: Minnessjukas och deras närståendes röst hörd!

 • Arbetsgrupper
 • Utlåtande
 • Ställningstagande
 • Informationsspridning


Nätverksjobb

 • Samarbetsparter, t.ex. kommuner, andra föreningar, läroverk osv.

 

Rådgivning och handledning

Österbottens Minneslots erbjuder individuell rådgivning och handledning i minnesfrågor. Rådgivningen och stödet kan gälla bl.a. följande upplevelser och tankar:

 • om du är orolig över ditt eget eller en närståendes minnesfunktion
 • om du behöver information om minnessjukdomar och hur en minnessjukdom påverkar vardagen och livet
 • om du behöver kunskap om bemötande av en person med minnessjukdom
 • om du önskar få tips och idéer hur du kan upprätthålla funktionsförmågan vid en minnessjukdom
 • om du önskar stöd för en närståendes välmående och ork.


Rådgivningen innebär information och stöd vid de olika faser en minnessjuk person och dess närstående går igenom. Rådgivning och stöd erbjuder vi via telefonsamtal och genom att boka ett personligt möte. Du kan också sända e-post.

Ta gärna kontakt med oss!

 

Kontaktuppgifter

Katja Kurunsaari-Lassila

Koordinator, Österbottens Minneslots, finskspråkigt klientarbete

Henna Minkkinen

Verksamhetsledare

Anna Muinonen

Koordinator, Österbottens Minneslots

Jenny Forsen

Koordinator, Österbottens Minneslots, svenskspråkigt klientarbete