Pohjanmaan Muistiluotsi

Pohjanmaan Muistiluotsi

Muistiluotsin päämääränä on edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta hyvään elämään lisäämällä ja vahvistamalla muistityössä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa toimintaa Pohjanmaan maakunnassa.

Muistiluotsin työskentely perustuu verkosto- ja yhteistyölle. Toimimme yhteistyössä maakunnan viiden muistiyhdistyksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös julkisen sektorin, seurakuntien, alueen toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Muistiluotsin toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Toimintamme kuuluu:

  • Asiakastyö 
  • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 
  • Vaikuttamistyö, verkottuminen ja yhteistyö 
  • Tiedon levitys

 

Asiakastyö

Asiakastyömme tavoitteena on tukea kotihoitoa ja tarjota mahdollisuus osallistua. Järjestämme Pohjanmaalla erilaista ryhmätoimintaa kuten muistireeniryhmiä sekä luentotilaisuuksia, joissa kerromme esimerkiksi muistin hälytysmerkeistä, muistisairaan kohtaamisesta, muistin toiminnasta sekä sen häiriöistä.

Olemme mukana asiantuntijaroolissa omaishoitajille ja sairastuneille suunnatuilla lomilla. Suomenkieliset lomat järjestetään yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Muistiyhdistyksen ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Ruotsinkieliset lomat järjestetään yhteistyössä Pohjanmaan ruotsinkielisten muistiyhdistyksien kanssa.

Meidät voi löytää myös messuilta ja erilaisista tilaisuuksista kertomassa muistiasioista.

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnalla pyritään lisäämään osallistumismahdollisuuksia ja antamaan tukea arjen rakentamiseen sairauden kanssa. Mielellämme viemme muistitietoutta myös muiden vapaaehtoistoimijoita kouluttavien tahojen ryhmille sopimuksen mukaan. Järjestämme oppilaitosten kanssa Muistikaveritoimintaa. Opiskelijat osallistuvat toimintaan soveltuvan kurssin aikana. Muistikaveritoiminnassa opiskelijat toimivat kavereina muistisairauteen sairastuneen kotona.

Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyön tarkoituksena on työskennellä sen eteen, että Muistiliiton kuntoutusmallin mukaisia tukimuotoja ja palveluja on saatavilla maakunnan kattavasti. Vaikuttamista tehdään erilaissa verkostoissa ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Pyrimme vaikuttamaan mm. kunnan viranhaltijoihin, kuntapäättäjiin sekä kansanedustajiin. Tavoitteena on, että muistisairaan ja hänen perheensä ääni tulevat huomioiduksi kunnallisessa päätöksenteossa ja kehittämistyössä. Oppilaitosten kanssa tapahtuva Muistikaveritoiminnalla pyritään myös osaltaan vaikuttamaan muistitietouden ja muistityön myönteisen mielikuvan lisääntymiseen.

Verkosto- ja yhteistyö

Pohjanmaan Muistiluotsin toiminta perustuu verkosto ja yhteistyölle. Verkottumalla alueen muihin toimijoihin saamme hyvän mahdollisuuden viedä muistiasioita myös muiden toimijoiden tiedoksi. Yhteistyössä on aina voimaa. Yhteistyötä teemme esim. Pohjanmaan Muistiyhdistyksien, kunnan, toisen järjestön, seurakunnan tai oppilaitoksen kanssa. Yhdessä voimme suunnitella ja toteuttaa mm. yleisötapahtumia ja tempauksia.

Olemme sitoutuneet valtakunnalliseen Muistiluotsiverkostoon, jota koordinoi Muistiliitto. Meillä kaikilla Muistiluotseilla on yhteiset sisältöalueet. Jokainen Muistiluotsi tekee toiminnastaan kuitenkin oman alueensa näköisen, joten identtisiä emme ole. Muistiluotsi verkoston kautta saamme tietoa ja tukea toimintaamme ja voimme välittää hyviä käytäntöjä. Muistikaveri – toiminta on yksi tällainen hyvä käytäntö. Pohjanmaalla on enemmän muistiyhdistyksiä kuin muualla. Pohjamaan alueella toimivat viisi muistiyhdistystä ohjaavat toimintaamme ohjausryhmä työskentelyn ja paikallisen yhteistyön keinoin.

Tiedon levitys

Tiedon levityksen tarkoituksena on lisätä tietoa muistin toiminnasta, muistisairauksista ja avunsaannin mahdollisuuksista. Tiedottamisen keinoja on monia. Yksi keinomme on Pohjanmaan muistiluotsin kotisivut. Muita keinoja ovat esim. messut, avoimet luennot, esitteet ja koulutustilaisuudet.

 

Yhteystiedot

Katja Kurunsaari-Lassila

Koordinaattori, Pohjanmaan Muistiluotsi, suomenkielinen asiakastyö

Henna Minkkinen

Toiminnanjohtaja

Anna Muinonen

Koordinaattori, Pohjanmaan Muistiluotsi, vapaaehtoistoiminta

Jenny Forsen

Koordinaattori, Pohjanmaan Muistiluotsi, ruotsinkielinen asiakastyö